banner banner slide 2 slide 3 slide 1 banner

Pin năng lượng mặt trời

Pin năng lượng mặt trời

Pin năng lượng mặt trời

Vui lòng liên hệ
- Công suất định mức Pm: 435Wp - Điện áp ở công suất tối đa Vmp: 39.9V - Dòng điện ở công suất tối đa Imp: 10.91A - Hiệu suất 19.69% - Loại 144 cell - Điện áp hệ thống lớn nhất: 1000/1500V - Box đấu nối: IP67 - Kích thước (mm): 2108x1048x40mm - Xu

Thông tin chi tiết của sản phẩm:

- Công suất định mức Pm: 435Wp
- Điện áp ở công suất tối đa Vmp: 39.9V
- Dòng điện ở công suất tối đa Imp: 10.91A
- Hiệu suất 19.69%
- Loại 144 cell
- Điện áp hệ thống lớn nhất: 1000/1500V
- Box đấu nối: IP67
- Kích thước (mm): 2108x1048x40mm
- Xuất xứ: China
- Bảo hành :10 năm